Kenali Sejak Dini: 3 Golongan Manusia di Hari Kiamat

golongan manusia di hari kiamat

Sobat greget , kalo kita bicara kiamat pasti ga kebayang kedahsyatannya , mulai dari gunung yang dihancurkan seluluh – luluhnya dan dijadikan debu yang berterbangan , air laut yang dahsyat menyerang daratan . Disitulah semua makhluk akan melupakan semua urusan keduniawiannya dan bertobat agar diberi ampun oleh penciptanya . Sobat greget , artikel kali ini akan menyampaikan 3 golongan manusia yang ada pada hari kiamat yang sudah dijelaskan pada surah Al – Waqi’ah , sebagai berikut :

“Apabila terjadi hari kiamat . Tidak seorangpun yang dapat berdusta tentang kejadiannya . (Kejadian itu) merendahkan ( satu golongan ) dan meninggikan ( golongan yang lain ) . Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya . Dan gunung – gunung dihancurkan seluluh – luluhnya . Maka jadilah ia debu yang beterbangan . Dan kamu menjadi tiga golongan . Yaitu golongan kanan , alangkah mulianya golongan kanan itu . Dan golongan kiri , alangkah sengsaranya golongan kiri itu . Dan orang – orang yang paling dahulu ( beriman ) , merekalah yang paling dahulu masuk surga . Mereka itulah orang yang dekat ( kepada Allah ) . Berada pada surga kenikmatan . Segolongan besar dari orang – orang yang terdahulu . Dan segolongan kecil dari orang – orang yang kemudian. “ ( Q.S. Al – Waqi’ah : 1 – 14 )

 

1 . Golongan As Sabiquunas Sabiquun ( yang berlomba – lomba dan terdepan )

Golongan ini adalah golongan yang paling beriman kepada Allah SWT. Mereka melakukan ibadah wajib dan sunnah dan menjauhkan diri dari perbuatan yang makruh dan haram . Mereka akan diberi kenikmatan disurga , seperti yang sudah dijelaskan di Surah Al – Waqi’ah ayat 12 – 26 , beberapa kenikmatan itu antara lain : mereka yang dahulu akan dimasukkan ke surga , mereka berada di dipan – dipan yang bertahtakan emas dan permata , mereka bersandar diatasnya berhadap – hadapan , mereka dikelilingi anak – anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas , cerek dan sloki ( piala ) yang berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir , mereka disediakan buah – buahan dan daging burung apa saja yang mereka inginkan , dan ada bidadari yang bermata indah laksana mutiara yang tersimpan baik dan mereka tidak mendengar perkataan yang menimbulkan dosa , mereka mendengar ucapan salam .

2 . Golongan Ashabul Yamin ( Golongan kanan )

Golongan ini adalah golongan yang selalu melakukan ibadah wajib dan menjauhi perbuatan haram , tetapi golongan ini kurang semangat dalam menjalankan ibadah sunnah dan sering jatuh dalam perbuatan makruh . Mereka akan diberi kenikmatan disurga , seperti yang sudah dijelaskan di surah Al – Waqi’ah ayat 27 – 40 , kenikmatan itu antara lain : mereka diletakkan di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun – susun ( buahnya ) , naungan yang terbentang luas , air yang mengalir terus menerus , buah – buahan yang banyak , dan ada kasur –  kasur yang empuk dan disediakan bidadari – bidadari cantik diatasnya .

3 . Golongan Ashabus Syimal ( Golongan kiri )

Golongan ini adalah golongan yang selalu melakukan perbuatan haram dan meninggalkan ibadah yang wajib . Mereka tidak beriman . Mereka adalah golongan yang paling sengsara . Mereka akan diberi balasan di neraka , seperti dijelaskan di surah Al – Waqi’ah ayat 41 – 55 . Balasan itu antara lain : Mereka disiksa dengan angin yang sangat panas dan air yang mendidih, dan naungan asap hitam ( tidak sejuk dan tidak menyenangkan ) , mereka pasti akan memekan pohon zaqqum , kemudian dia meminum air yang sangat panas , mereka menjadi seperti unta ( yang sangat haus ) minum . Begitu banyak balasan yang mereka dapatkan .

 

Sobat greget , setelah membaca 3 golongan manusia pada hari kiamat tadi , sebaiknya kita mengambil hikmahnya , semoga kita menjadi makhluk yang berguna dan beriman kepada Allah SWT.

 

Leave a Reply